Великокопанівська сільська територіальна громада

Херсонської області

ПРОЄКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

                                                                                  Україна                                                                          ПРОЄКТ

ВЕЛИКОКОПАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

75131 село Великі Копані вул. Маркса К. 79

v.kopaniva@gmail.com

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

__ червня 2023 року                                                                                        № ___

 

 

Про встановлення ставки єдиного податку

 

        Відповідно до статті 10, пункту 12.3 статті 12, статей 293 Податкового кодексу України із

змінами, відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування

в Україні ”

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Встановити єдиний податок на території сіл Великі Копані, Добросілля  та

селища Абрикосівка Великокопаніської  сільської ради:

1.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках

(фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого

законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - прожитковий мінімум), другої

групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої

законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата),

третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового

мінімуму для працездатних осіб для всіх видів господарської діяльності з розрахунку на

календарний місяць;

2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної

плати для всіх видів господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць.

2.Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які не зазначені в п.п. 1.1

встановлюється відповідно до п.п. 293.3-293.9 ст. 293 Податкового кодексу України.

3.Платниками податку є суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему

оподаткування, обліку та звітності, визначені підпунктами 1) та 2) пункту 291.4 статті 291 ПКУ.

4. Об'єкт оподаткування визначається відповідно:

1) для платників єдиного податку першої групи відповідно до підпункту 1) пункту 291.4 статті 291

ПКУ;

2) для платників єдиного податку другої групи – відповідно до підпункту 2) пункту 291.4 статті291

ПКУ.

5. База оподаткування для платників єдиного податку першої та другої груп платників

єдиного податку визначається відповідно до пункту 293.1

статті 293 ПКУ.

6. Порядок обчислення податку встановлюється відповідно до пунктів 295.2, 295.5 та 295.8 статті 295 Податкового кодексу України з

урахуванням особливостей, визначених статтею 297 ПКУ.

7.Податковий період встановлюється відповідно до статті 294 ПКУ.

8. Строк та порядок сплати податку визначаються відповідно до пунктів 295.1, 295.4 та 295.7

статті 295 Податкового кодексу України з урахуванням особливостей, визначених статтею 297

ПКУ.

9.Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначено пунктами

296.2, 296.4, підпунктом 296.5.1 пункту 296.5 статті 296 Податкового кодексу України з урахуванням особливостей, визначених статтею 297 ПКУ.

10. Всі питання, які не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм

Податкового кодексу України та діючих нормативно правових актів.

11. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2024 року.

12. Оприлюднити дане розпорядження в друкованих засобах масової інформації,

не пізніш як у десятиденний строк після прийняття розпорядження.

13. Відповідальність за виконання даного розпорядження покласти на відділ фінансів

Великокопанівської сільської ради.

14. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

                                  

                                          Начальник ВА                    Олексій СОЛОВЙОВ

 

 

 

                                                                      Україна                                            ПРОЄКТ

ВЕЛИКОКОПАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

75131 село Великі Копані вул. Маркса К. 79

v.kopaniva@gmail.com

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

__ червня 2023 року                                                                                        № ___

 

 

Про встановлення ставок та пільг

зі сплати земельного податку

 

        Відповідно до статті 10, пункту 12.3 статті 12, статей 293 Податкового кодексу України із

змінами, відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування

в Україні ”

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Установити на території сіл Великі Копані, Добросілля, та селища Абрикосівка Великокопанівської сільської ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284

Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Платниками податку згідно пункту 269.1 статті 269 Податкового кодексу України є:

- власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

- землекористувачі.

3. Об’єктом оподаткування згідно пункту 270.1 статті 270 Податкового кодексу України є:

- земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

- земельні частки (паї), які перебувають у власності.

4. Базою оподаткування згідно пункту 271.1 статті 271 Податкового кодексу України є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом та площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

5. Ставки земельного податку визначені у Додатку 1 до цього рішення.

5.1. Перелік пільг для фізичних осіб визначено статтею 281 Податкового кодексу України.

5.2. Перелік пільг для юридичних осіб визначено статтею 282 Податкового кодексу України.

5.3. Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним  податком визначено статтею 283 Податкового кодексу України.

5.4. Порядок та особливості застосування пільг визначено пунктами 284.2 та 284.3 статті 284 Податкового кодексу України.

5.5. Перелік пільг, наданих відповідно до пункту 284.1. статті 284 Податкового кодексу України, визначено у Додатку № 2 до цього розпорядження.

6. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

7. Порядок обчислення плати за землю визначено статтею 286 Податкового кодексу України.

8. Строк сплати за землю визначено статтею 287 Податкового кодексу України.

9. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку за землю визначено пунктом 286.2 статті 286 Податкового кодексу України.

10. Дане розпорядження набирає чинності з 01.01.2024 року..

11. Загальному відділу оприлюднити дане розпорядження в друкованих засобах масової інформації не пізніш як у десятиденний строк після прийняття розпорядження.

12. Відповідальність за виконання даного розпорядження покласти на відділ фінансів Великокопанівської сільської ради.

13. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

                                          Начальник СВА                    Олексій СОЛОВЙОВ

 

 

 

                                                                                 Україна                                                             ПРОЄКТ

ВЕЛИКОКОПАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

75131 село Великі Копані вул. Маркса К. 79

v.kopaniva@gmail.com

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

__ червня 2023 року                                                                                        № ___

 

 

Про встановлення ставок та пільг на нерухоме

 майно, відмінне від земельної ділянки

 

        Відповідно до статті 10, пункту 12.3 статті 12, статей 293 Податкового кодексу України із

змінами, відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування

в Україні ”

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Установити на території сіл Великі Копані, Добросілля, та селища Абрикосівка Великокопанівської сільської ради:

1.1. ставки податку на нерухоме майно, відмінне в-ід земельної ділянки, згідно з додатком 1;

1.2. пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту

266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 1.

1.3. Платники податку, об'єкт оподаткування, база оподаткування визначено пунктами 266.1,

266.2, 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.

1.4. Порядок обчислення суми податку здійснюється відповідно до пунктів 266.7 та 266.8

статті 266 Податкового кодексу України.

1.5. Податковий період визначено пунктом 266.6 статті 266 Податкового кодексу України.

1.6. Порядок сплати податку визначено пунктом 266.9 статті 266 Податкового кодексу

України.

1.7. Строк сплати податку визначено пунктом 266.10 статті 266 Податкового кодексу

України.

1.8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначено

підпунктом 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України.

2. Дане розпорядження набирає чинності з 01.01.2024 року.

3. Оприлюднити дане розпорядження в друкованих засобах масової інформації

не пізніш як у десятиденний строк після прийняття розпорядження.

4. Відповідальність за виконання даного розпорядження покласти на відділ фінансів Великокопанівської сільської ради.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

                                          Начальник СВА                    Олексій СОЛОВЙОВ

 

 

 

 

 

                                             Україна                                           ПРОЄКТ

ВЕЛИКОКОПАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

75131 село Великі Копані вул. Маркса К. 79

v.kopaniva@gmail.com

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

__ червня 2023 року                                                                                        № ___

 

 

Про встановлення ставки транспортного податку

 

        Відповідно до статті 10, пункту 12.3 статті 12, статей 293 Податкового кодексу України із

змінами, відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування

в Україні ”

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Установити транспортний збір на території сіл Великі Копані, Добросілля, та селища Абрикосівка Великокопанівської сільської ради:

1. Платники збору.

1.1.Платниками збору є  юридичні особи та фізичні особи , їх філії ( відділення,  представництва ), фізичні особи – підприємці, які згідно рішення сільської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.                       

2. Об’єкт і база оподаткування збором.

2.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

3. Ставки збору.

3.1. Ставки збору та порядок сплати збору до бюджету встановлюються сільською радою.

3.2. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,075 % мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового ( звітного ) року. 

4. Порядок та строки сплати збору.

4.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

4.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки.

 4.3. Базовий податковий ( звітний ) період дорівнює календарному кварталу.      

5. Дане розпорядження набирає чинності з 01.01.2024 року.

6. Оприлюднити дане розпорядження в засобах масової інформації не пізніш як у десятиденний

строк після прийняття розпорядження.

7. Відповідальність за виконання даного розпорядження покласти на відділ фінансів Великокопанівської сільської ради.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

   

 

                                              Начальник СВА                            Олексій СОЛОВЙОВ

 

 

 

                                            Україна                                   ПРОЄКТ

ВЕЛИКОКОПАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

75131 село Великі Копані вул. Маркса К. 79

v.kopaniva@gmail.com

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

  ______ червня 2023 року                                                                              № ___

 

 

Про встановлення ставки туристичного збору

 

        Відповідно до статті 10, пункту 12.3 статті 12, статей 293 Податкового кодексу України із

змінами, відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування

в Україні ”

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Установити на території сіл Великі Копані, Добросілля, та селища Абрикосівка Великокопанівської сільської ради:

1.1. Туристичний збір справляється у таких місцях проживання (ночівлі):

1.1.1. готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

1.1.2. житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

1.2. Установити ставку збору для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання для внутрішнього 0,5 відстоків та в’їзного туризму 2 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) періоду.

1.3. Справляння туристичного збору здійснюється податковими агентами:

1.3.1. юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 статті 268 Податкового кодексу та фізичними особами-підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 1.1.1 підпункту 1.1 пункту 1 даного рішення;

1.3.2. квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих

осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених

підпунктом 1.1.2 підпункту 1.1 пункту 1 даного розпорядження, що належать фізичним особам на

праві власності або на праві користування за договором найму;

1.4. Платники податку, об'єкт оподаткування, база оподаткування визначено пунктами 268.2, 268.4 статті 268 Податкового кодексу України.

1.5. Податковий період визначено підпунктом 268.7.3 пункту 268.7 статті 268 Податкового кодексу України.

1.6. Порядок обчислення суми збору, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату збору визначено пунктами 268.6 та 268.7 статті 268 Податкового кодексу України.

1.7. Податкові агенти сплачують туристичний збір щоквартально, у визначений для

квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації

за звітний (податковий) квартал.

2. Дане розпорядження набирає чинності з 01.01.2024 року.

3. Оприлюднити дане розпорядження в засобах масової інформації не пізніш як у десятиденний

строк після прийняття розпорядження.

4. Відповідальність за виконання даного розпорядження покласти на відділ фінансів Великокопанівської сільської ради.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

                                      

 

        Начальник СВА                                                                                          Олексій СОЛОВЙОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь