Великокопанівська сільська територіальна громада

Херсонської області

Управлінська діяльність (продовження)

2.СЕРТИФІКАТ ПРО АТЕСТАЦІ

Фото без опису Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

 

3. СПИСОК КАДРОВОГО СКЛАДУ ПРАЦІВНИКІВ ВЕЛИКОКОПАНІВСЬКОГО ДНЗ «ЯГІДКА» НА 2017Р.

№ пп

Прізвище ім’я  по батькові

Посада

ставка

 

Білобородько Л.І.

завідувач

1

 

Слоцька Л.С.

вихователь 

0.5

3.

Задніпряна Л.М.

муз.керівник

1,5

4.

Острянська  А. В.

вихователь

1

5.

Чорна І.О.

практичний психолог

1

6.

Костіна Г.А.

вихователь

1

7.

Крайнюкова Н.В.

вихователь

1

8.

Григор’єва К.Ю.

вихователь

1

9.

Костіна Т.М.

вихователь

1

10.

Григор’єва Р.О.

вихователь

1

11.

Малієнко А.О.

вихователь

1

12.

Логвиненко Т.О.

вихователь

1

13.

Черкова О.О.

вихователь

1

14.

Жолоб О. А.    

вихователь

1

15.

Островська Л.І.

пом.вихователя

1,2

16.

Стебновська О.І.

пом.вихователя

0.92

17.

Береза Т.П.

пом.вихователя

0.92

18.

Янчукова Л.Д.

пом.вихователя

0.92

19.

Терещенко О.А.

пом.вихователя

0.92

20.

Кузнецова Т.М.

пом.вихователя

0.92

21.

Кордас Л.Л.

пом.вихователя

0.92

22.

Каднікова В. В.

старша мед сестра

1

23.

Лєкович І.П.

завгосп, кастелянша

1.5

24.

Янчукова Т.О.

машиніст- прання

1

25.

Шкарбан С.О.

машиніст- прання, прибиральниця службових приміщень

0,5

 

0,5

28.

Мальченко О.Ф.

кухар

1

27.

Леус Т..П.

кухар

1

28.

Коліна О. М

робітник кухні

1

29.

Горбатюк А.В.

робітник по ремонту,

машиніст-кочегар

0.5

 

1

30.

Лобода Л.Л.

двірник

1

31.

Степанова А.В.

двірник-садівник

1

32.

Боков І.Ф.

сторож

1

33.

Крайнюков А.Р.

сторож

1

34.

Білобородько В.М.

сторож

1

35.

Ахмедова  А. Ш.

інструктор  з

фізичного

виховання

0,75

36.

Катренюк І.В.

секретар-друкарка

0.5

37.

Мирошниченко В.М.

машиніст-кочегар

1

38

Кузнецов М.Л.

машиніст-кочегар

1

39

Самойлов А.В.

машиніст - кочегар

1

 

 

 

 

 

4.   ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЩО РЕАЛЬЗУЮТЬСЯ У ВЕЛИКОКОПАНІВСЬКОМУ ДНЗ «ЯГІДКА»:

 

 • Парціональна програма « Україна – моя Батьківщина»
 • Освітня програма для дітей від 2 до 7 років « Дитина» ( оновлена)
 • Освітня програма « Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку

 

 

 

5. ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ – 0,93 га

 

 

6. МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ – українська

 

 

7. НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД - вчитель-логопед

 

 

8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЧПЕЧЕННЯ ВЕЛИКОКОПАНІВСЬКОМУ ДНЗ «ЯГІДКА»:

 • 4  компютери;
 • 2  ноутбуки;
 • музичний  центр;
 • телевізор;
 • синтезатор;
 • цифровий  фотоапарат;
 • 3  принтери;
 • проектор;
 • екран;
 • спортивне  обладнання  ;
 • ігрові  майданчики.

 

 

 

9.  ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА ВЕЛИКОКОПАНІВСЬКОГО ДНЗ «ЯГІДКА» БІЛОБОРОДЬКО Л.І. ЗА 2016/2017Н.Р.

 

Головним  завданням  мого  звіту  є:

 • підвищення  відкритості  дошкільного  закладу;
 • задоволення  інформаційної  потреби  різних  груп  населення (батьки, педагоги, громадськість  (через  газету  «Копаняночка»).

         За  час  перебування  на  посаді  завідувача  Великокопанівським  дошкільним  навчальним  закладом  мої  зусилля  були  спрямовані  на

вирішення  наступних  завдань:

1.Впровадження  інноваційних  педтехнологій;

2.Підвищення  фахового  рівня  педагогів.

3. Розвиток  соціальної  компетенції  дітей  дошкільного  віку  через  формування  у  вихованців  навичок  спілкування  та  ефективної  взаємодії  з  іншими  дітьми  та  дорослими.

4. Поглиблювати  роботу  з  соціальної  та  фінансової  освіти (економічний  напрямок  оновленої  програми  «Дитина»).

         Однією  з  основних  найефективніших  форм  роботи  з  педагогічними  кадрами  є  педагогічні  ради, під  час  яких  обговорювалися  основні  питання  освітнього  процесу, оздоровчої  роботи, використання  інноваційних  технологій в  роботі  з  дітьми. Педагогічні  ради  проводилися  в  нетрадиційних  формах, як  от: педради – тренінги, дискусії, ділові  ігри,

круглі  столи. Для  забезпечення  якісної  підготовки  діє   група  по  підготовці  до  засідань  педагогічної  ради.. Виконання  рішень  педагогічних  рад  знаходилися  на  постійному  контролі  з  боку  адміністрації. За  звітний  період  виконання  рішень  складає  94%.

Свідченням  ефективності  усіх  форм  роботи  з  кадрами  є  участь  педагогів  у  районних  семінарах, методичних  об’єднаннях. Приймали  активну  участь  у  районних  конкурсах  «Кращий  куточок  природи  в  ДНЗ», «Город  на  підвіконні», «Краща  розвивальна  дидактична  гра».

         Важливим  напрямком  роботи  з  кадрами  є  робота  з  молодими  спеціалістами. У  дошкільному  закладі  успішно  функціонує  «Школа  молодого  спеціаліста». Щоб  активізувати  процес  самовдосконалення , педагоги  залучаються  до  всіх  методичних  заходів, які  проводяться  у  дошкільному  закладі, районі  і  ХАНО (експеримент). З  вересня  2014  року  дошкільний  заклад  включено  до  обласного  експерименту  « Інноваційні  підходи  до  управління  навчальним  закладом  ,як  умова  успішної  соціалізації  дітей  та  учнівської  молоді» (науковий  керівник  Назаренко  Л. М). Належна  увага  приділяється  фаховій  перепідготовці  педагогічних  кадрів, у  закладі  діє  перспективний  план – графік  курсової  перепідготовки  на  5  років. Курсова  перепідготовка  виконується   97%. 

  У  дошкільному  закладі  функціонувала   логопедична  група,  до  складу  якої  входили   діти  в  вадами  мовлення, а  також  працює  практичний  психолог.

         Адміністрація  дошкільного  закладу  приділяє  велику  увагу  контролю  за  станом  ведення  ділової  документації. Здійснюється  оперативний, вибірковий, тематичний, комплексний  контроль, який  спрямований  на  проведення  системного  моніторингу  роботи  педагогічного  колективу  та  окремих  вихователів. Результати  відображено  у  відповідних  довідках, наказах  та  рішеннях  педагогічних  рад.

         Головним  пріоритетом  у  практиці  роботи  є  співпраця  з  родиною, гуманізація  стосунків  між  членами  родини, активне  залучення  сім’ї  до  навчально  -  виховного  процесу. Проводяться  батьківські  конференції, збори, «Дні  відкритих  дверей»,є спільні  родинно -  спортивні  свята, екологічні  акції,  заслуховується  звіт  керівника  про  роботу, постійно  діє  скринька  довіри.

         Найбільш  складним  та  відповідальним  напрямком  у  роботі  завідувача  є  збереження, зміцнення  та  розвиток  забезпечення  потреб  дітей. Як  керівник  несу  відповідальність  за  охорону  життя  та  техніку  безпеки  працівників  закладу. Вся  ця  робота  відображена  в  річному  плані, засіданнях  педагогічних  рад, виробничих  нарад  та  систематично  відображається  в  наказах  по  ДНЗ.

         Для  створення  оптимальних  умов  перебування  дітей  у  дошкільному  закладі  матеріально  -  технічна  база  постійно  удосконалюється  і  модернізується, а  саме: на  виконання « Санітарних  правил  утримання  ДНЗ»  проведено  капітальні  ремонти  підлоги  в  коридорах, замінено  у  всіх  вікових  групах  шафи  для  одягу, полички  для  рушників, шафа  для  лабораторії, лавки  в  роздягалки, іграшкові  казкові  герої  для  поляни  казок  у  сквері (6  шт.).

Продовжено  роботу  по  усучасненню  дизайну  території  дошкільного  закладу, придбано  обладнання  на  ігрові  майданчики,  бойлери  2  шт., додаткове  опалення ( батареї ).

         Поліпшення  матеріально – технічної  бази  здійснювалось  за  рахунок  коштів  Великокопанівської   сільської  ради. Постійна  співпраця  з  органами  громадського  самоврядування  сприяє  забезпеченню  високого  суспільного  рейтингу  дошкільного  навчального  закладу. Попит  на    освітні  послуги  дитячого  садка  систематично  зростає. Отже, дошкільний  навчальний  заклад  «Ягідка»  повністю  реалізує  завдання, визначені  нормативно – правовими  актами  та  установчими  документами: надає  населенню  освітні  послуги, здійснює  освітньо– виховний  процес  з  урахуванням  вимог  сьогодення.

Шановні  члени  виконкому, шановні  колеги!

 

  Я  особисто  та  діти  ДНЗ  «Ягідка» щиро  вдячні  вам  за  те,що  Ви   -  люди  не  байдужі, що  Вас  цікавить  кожна  прожита  дитиною  дитина  у  нашому  дошкільному  навчальному  закладі.

Нехай  множаться  Ваші  гаразди  вдома,

Нехай  збудуться  ваші  заповітні  мрії.

Доброго  Вам  здоровя,невичерпної  енергії,

Злагоди  і  достатку  в  рідній  оселі.

 

 

 

10. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО  ВЕЛИКОКОПАНІВСЬКОГО ДНЗ 

« ЯГІДКА»

 

     Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює керівник ДНЗ протягом   календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної   довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне  оточення, свідоцтва про народження.

 Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками. 

За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та 

комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

    Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

 • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі ;

 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

  Адміністрація дошкільного навчального закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

 

Для зарахування дитини до Великокопанівського ДНЗ  «Ягідка» необхідні наступні документи :

За рішенням засідання Виконавчого комітету від 06 вересня 2017року затверджено  перелік документів , які необхідні  для зарахування дітей до ДНЗ:

 

1. Заява батьків або осіб, які їх замінюють що до влаштування дитини до дитячого закладу.

2. Ксерокопія  свідоцтва про народження дитини. (кольоровий ксерокс)

 3. При наявності пільг - документи, що їх підтверджують.

 4. Медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів певної форми (до вступу в ДНЗ)  та  медична довідка про те , чи потрібна дитині інклюзивна освіта. 

5. Довідка про місце  реєстрації батьків.

6. Трудова книжка.(ксерокс)

7.Довідка з місця роботи батьків.

8.Медичний огляд батьків.

 

 

 

 

 

Закон України “Про дошкільну освіту”

ст. 4. Дошкільна освіта

1. Дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою часиною системи безперервної освіти України.

2. Дошкільна освіта – цілісний процес, спрямований на:
забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею соціального досвіду.

ст. 8. Роль сім’ї у дошкільній освіті.

1. Сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно вимог Базового компонента дошкільної освіти.

2. Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати її в родинному колі.

3. Батьки, або особи які їх заміняють несуть відповідальність перед суспільством та державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

ст. 9. Здобуття дошкільної освіти.

2. Відповідальність за здобуття дитиною дошкільної освіти покладається на їх батьків, а дітьми позбавленими батьківського піклування, – на осіб, які їх заміняють, та на навчальні заклади, де вони утримуються.

5. Дитина може здобути дошкільну освіту за бажанням батьків, або осіб які їх заміняють:
у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
у сім’ї;
за допомогою фізичних осіб, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, ліцензію на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти та фізичний стан здоров’я який дозволяє виконувати обов’язки педагога.

ст. 14. Комплектування груп.

3. Наповнюваність груп у дошкільних навчальних закладах становить:
для дітей віком одного до трьох років – до 15 осіб;
для дітей віком від трьох до шести років – 20 осіб;
різновікові – до 15 осіб;
з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей – 10 осіб.

ст. 22. Базовий компонент дошкільної освіти.

1. Базовий компонент дошкільної освіти – державний стандарт, що містить норми положення які визначають державні вимоги до рівня розвиненості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті.

4. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини, або осіб, які їх заміняють, та дошкільним навчальним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини.

ст. 38. Джерела фінансування.

3. Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є кошти:
засновника (власника);
відповідних бюджетів (для державних і комунальних дошкільних навчальних закладів);
батьків, або осіб, які їх заміняють;
добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
інші кошти, не заборонені законодавством України.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь