Великокопанівська сільська територіальна громада

Херсонської області

Зростання надходжень до бюджету Пенсійного фонду

Зростання надходжень до бюджету Пенсійного фонду –  підґрунтя збільшення пенсійних виплат

 

Реалізація рішень Уряду щодо підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної  плати до 3200 грн. дає результати.

Моніторинг змін чисельності працюючих, фонду оплати праці та рівня заробітної плати, проведений Олешківським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Херсонської області, свідчить, що більшість роботодавців та найманих працівників розуміє залежність соціальних гарантій  від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок.

А відтак, за статистичними даними, середня заробітна плата у січні – лютому поточного року зросла по Олешківському району  на  58,1%, по Херсонській області на 46,6%. Темпи зростання надходжень єдиного соціального внеску за 4 місяці  2017 року до відповідного періоду минулого року склали  149,9%, у тому числі у квітні – 152,3%.

Підвищення надходжень єдиного соціального внеску стали підґрунтям для проведення перерахунків пенсій з 1 травня поточного року  майже 16 тисячам осіб, або 85 % пенсіонерів Олешківського району.

 

                                                            Перерахунок пенсій з 01.05.2017 в прикладах

 

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” з 1 травня поточного року підвищено розмір  прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 1247,00 до 1312,00 грн.

У зв'язку з цим органами Фонду перераховані мінімальні пенсійні виплати та надбавки і підвищення до пенсій, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму.

Надбавка донорам перерахована виходячи із прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць -1624,00 грн.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», мінімальна пенсійна виплата встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, тільки за наявності повного страхового стажу.

Повний страховий стаж  для пенсій призначених до 01.10.2011  - 25 років (для чоловіків) та 20 років (для жінок).  А для пенсій, призначених після 01.10.2011 або перерахованих після цієї дати з урахуванням стажу та заробітку  - 35 років (для чоловіків) та 30 років (для жінок).

За наявності страхового стажу меншої тривалості пенсія за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з мінімального розміру пенсії за віком.

Крім того, пунктом 2 постанови КМУ від 26.03.2008 № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян» (зі змінами) встановлено, що у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат, з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 949,00 гривень, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру (окрім інвалідів та одержувачів пенсій у зв'язку з втратою годувальника).

Мінімальний розмір пенсії інвалідам (незалежно від групи) – 1312,00 грн, по втраті годувальника – 1312,00  грн (на одного утриманця), 1574,40  грн (на двох утриманців), 1968,00 грн – на трьох і більше утриманців.

Доплата за понаднормативний стаж встановлюється у розмірі 1 %  від основного розміру пенсії (але не більше 1 % від мінімального розміру пенсії).

Перерахунки мінімального розміру пенсії за віком та надбавки за понаднормативний стаж у зв’язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму проводяться тільки непрацюючим пенсіонерам. Пенсіонерам, які працюють, пенсія перераховується після звільнення з роботи з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який встановлений на дату звільнення.

Наводимо найбільш типові приклади щодо розрахунку пенсій з урахуванням нового показника прожиткового мінімуму.

 

Приклад 1: чоловік, отримує пенсію як інвалід війни І групи за Законом України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” з липня 1992 року, не працює. Страховий стаж складає 50 років.

 

Відповідно до постанови КМУ від 28.07.2010 № 656 (зі змінами) розмір пенсійної виплати  (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) у  інвалідів війни І групи не може бути менше ніж 285 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб.

 

Складові пенсії

Розмір пенсії до перерахунку,

грн

Розмір пенсії

з 01.05.2017,

грн

Основний розмір пенсії (обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати), ст.27 Закону

1384,17

1384,17

Доплата за понаднормативний стаж 25 років, ст. 28 Закону (50 р. – 25 р.)

311,75

(1247,00 x 25 %)

328,00

(1312,00 x 25 %)

Підвищення інваліду війни І групи (50% від прожиткового мінімуму) відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

623,50

(1247,00  x 50%)

656,00

(1312,00  x 50%)

Цільова грошова допомога на прожиття відповідно до Закону України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни»

70,00

70,00

Щомісячна державна адресна допомога

відповідно до постанови Уряду від 28.07.2010 № 656

1164,53

(до 3553,95

 (1247,00

x 285%)

1301,03

(до 3739,20

 (1312,00

x 285%)

Підвищення згідно із постановою КМУ від 23.04.2012 № 327

100,00

100,00

Підвищення за особливі заслуги  відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (35%  від прожиткового мінімуму)

436,45

(1247,00 x 35%)

459,20

(1312,00 x 35%)

Загальний розмір пенсії до виплати з урахуванням доплат та підвищень

4090,40

4298,40

 

У наведеному прикладі зростання пенсії відбулося на 208,00 грн за рахунок збільшення доплати за понаднормативний стаж на 16,25 грн (328,00 грн – 311,75 грн), підвищення інвалідам війни І групи на 32,50 грн (656,00 грн – 623,50 грн), щомісячної державної адресної допомоги на 136,50 грн (1301,03 грн – 1164,53 грн) та надбавки за особливі заслуги перед Україною на 22,75 грн (459,20 грн – 436,45 грн).

 

 

Приклад 2: жінка, має 36 років страхового стажу та статус “діти війни”, отримує пенсію за віком з 1995 року, не працює.

 

Складові пенсії

Розмір пенсії до перерахунку,

грн

Розмір пенсії

з 01.05.2017,

грн

Основний розмір пенсії (обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати), ст.27 Закону

423,87

423,87

Доплата до мінімального розміру пенсії, ст.28 Закону

823,13

(до 1247,00)

888,13

(до 1312,00)

Доплата за понаднормативний стаж 16 років, ст.28 Закону (36 р. – 20 р.)

67,82

(423,87 х 16%)

67,82

(423,87 х 16%)

Підвищення “дітям війни” згідно з постановою КМУ від 25.03.2014 №112, фіксований розмір

66,43

66,43

Підвищення згідно із постановою КМУ від   23.04.2012 № 327

84,76

84,76

Загальний розмір пенсії до виплати з урахуванням доплат та підвищень

1466,01

1531,01

 

За результатами перерахунку розмір пенсії збільшився на 65,00 грн. Зростання відбулося за рахунок збільшення доплати до мінімального розміру пенсії.

 

Звертаємо увагу! Відповідно до постанови КМУ від 28.12.2011 № 1381 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 25.03.2014 №112) деякі підвищення до пенсії виплачуються у фіксованому розмірі. А саме:

- підвищення дітям війни  у розмірі 66,43 грн;

- підвищення  членам сімей осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге - 398,58 грн;

Також не переглядаються додаткові пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю та компенсаційні виплати за втрату годувальника відповідно до Закону України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

 

Приклад 3: чоловік, має страховий стаж 43 роки, отримує пенсію за віком з 2015 року, не працює, є почесним донором України.

 

Складові пенсії

Розмір пенсії до перерахунку,

грн

Розмір пенсії з 01.05.2017,

грн

Основний розмір пенсії (обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати), ст. 27 Закону

1321,98

1321,98

Доплата за понаднормативний стаж 8 років, ст. 28 Закону (43 р. – 35 р.)

99,76

(1247,00 х 8%)

104,96

(1312,00 х 8%)

Підвищення донорам відповідно до Закону України “Про донорство крові та її компонентів” (10 % прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу)

154,40

(1544,00 х 10%)

162,40

(1624,00 х 10%)

Загальний розмір пенсії до виплати з урахуванням доплат та підвищень

1576,14

1589,34

 

Оскільки, основний розмір пенсії, обчислений з урахуванням  стажу та заробітної плати, перевищує мінімальний (1312,00), тому переглядається тільки доплата за понаднормативний стаж, яка за результатами перерахунку зросла на 5,20 грн (104,96 грн — 99,76 грн). Також на 8,00 грн підвищено надбавку як донору, яка встановлюється у відсотках від показника прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу. Загальне підвищення  пенсії – 13,20 грн.

 

Приклад 4: чоловік, 1938 року народження, має 44 роки страхового стажу отримує пенсію за віком відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” з 1998 року, не працює.

 

Складові пенсії

 

Розмір пенсії до   перерахунку,

грн

Розмір пенсії

з 01.05.2017,

грн

Основний розмір пенсії (обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати), ст.27 Закону

1135,07

1135,07

Доплата до мінімального розміру пенсії, ст. 28 Закону

111,93

(до 1247,00 грн)

176,93

(до 1312,00 грн)

Доплата за понаднормативний стаж 19 років, ст. 28 Закону (44 р. – 25 р.)

215,66

(1135,07  x 19%)

215,66

(1135,07  x 19%)

Підвищення відповідно до частини 2 статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

 

40,53

40,53

Підвищення згідно із постановою КМУ від 23.04.2012 № 327

100,00

100,00

Індексація

32,08

-

Загальний розмір пенсії до виплати з урахуванням доплат, підвищень та індексації

1635,27

1668,19

 

З 01.05.2017 збільшилася  доплата до мінімального розміру пенсії на 65,00 грн.

Сума  індексації 32,08 грн поглинається. Загальний розмір пенсії  збільшився на 32,92 грн (176,93 – 111,93 – 32,08).

 

Приклад 5: жінка, 1959 року народження, має 34 роки 3 місяці страхового стажу, отримує дострокову пенсію за віком (по досягненні 55 років), призначену у грудні 2014 року, не працює.

 

Складові пенсії

Розмір пенсії до перерахунку

грн

Розмір пенсії

з 01.05.2017,

грн

Основний розмір пенсії (обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати), ст. 27 Закону

1097,88

1097,88

Доплата до мінімального розміру пенсії, ст. 28 Закону

149,12

(до 1247,00 грн)

214,12

(до 1312,00 грн)

Доплата за понаднормативний стаж 4 роки, ст. 28 Закону (34 р. – 30 р.)

43,92

(1097,88 грн x 4%)

43,92

(1097,88 грн x 4%)

Загальний розмір нарахованої пенсії

1290,92

1355,92

Сума зменшення за достроковий вихід на пенсію (пункт 7-2 Прикінцевих положень Закону)

-232,37

(1290,92 x 18%)

-244,07

(1355,92 x 18%)

Загальний розмір пенсії за віком з урахуванням зменшення

1058,55

(1290,92-232,37)

1111,85

(1355,92– 244,07)

Загальний розмір пенсії до виплати з урахуванням доплат і підвищень

1058,55

1111,85

 

Підстав  для збільшення пенсійної виплати до 1312,00 грн немає, оскільки пенсіонерка не належить до осіб, визначених пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 (інваліди  та одержувачі пенсій у зв’язку із втратою годувальника).

 

Приклад 6: чоловік, має 26 років (або 312 місяців) страхового стажу, отримує пенсію за віком з 2013 року,  не працює.

Складові пенсії

Розмір пенсії до перерахунку

грн

Розмір пенсії

з 01.05.2017

грн

Основний розмір пенсії (обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати), ст. 27 Закону

301,74

301,74

Доплата до мінімального розміру пенсії, обчислена пропорційно наявному страховому стажу – 312 місяців при необхідному 420 місяців (35 років), ст.28 Закону

624,60

до 926,34

(1247,00 грн x

( 312 міс /420 міс )

672,89

до 974,63

(1312,00 грн x

( 312 міс /420 міс )

Щомісячна державна адресна допомога  згідно з п.2 постанови КМУ від 26.03.2008 №265  (до 949,00 грн)

22,66

-

Загальний розмір пенсії до виплати з урахуванням доплат і підвищень

949,00

974,63

 

Підстав  для збільшення пенсійної виплати до 1312,00 грн немає, оскільки  відсутній повний страховий стаж 35 років та пенсіонер не належить до осіб, визначених пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265.

 

Нагадуємо, що отримати консультації з питань перерахунку пенсій можна за телефоном “гарячої” лінії Олешківського об’єднаного управління  Пенсійного фонду України  Херсонської області: в Олешківському районі -  (05542) 4-40-39, в Голопристанському районі - (05539) 2-11-88. Пенсійний фонд інформує З 01 травня 2017 року залишаться без змін розміри підвищень та доплат, які встановлено у фіксованому розмірі, а не у відсотках від прожиткового мінімуму, а саме підвищення дітям війни (66,43 грн) та членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців (398,58 грн), компенсаційної виплати за втрату годувальника відповідно до Закону України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (113,88 грн) та додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю (постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 № 112).

ВАЖЛИВО! ЗАГАЛЬНИЙ РОЗМІР ПЕНСІЇ  МОЖЕ НЕ ЗБІЛЬШИТИСЯ У ГРОМАДЯН, В СКЛАДОВИХ ПЕНСІЙНОЇ ВИПЛАТИ ЯКИХ Є ФІКСОВАНА ІНДЕКСАЦІЯ. Якщо з 01 травня 2017 року підвищення призначеного розміру пенсії  менше суми фіксованої індексації, то на суму підвищення пенсії проводиться зменшення суми фіксованої індексації. 
Нагадуємо пенсіонерам, що для них працюють телефони гарячих ліній як в Олешківському районі (05542) 4-40-39 так і в Голопристанському районі (05539) 2-11-88, де спеціалісти нададуть кваліфіковану консультацію та допоможуть розібратися у законодавчих новаціях.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь