Великокопанівська сільська територіальна громада

Херсонської області

          ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» (щодо надання універсальної послуги)»

Дата: 07.11.2018 11:18
Кількість переглядів: 1151

Фото без опису

Шановні споживачі!

 

            Доводимо до відома споживачів, окремо звертаємо увагу підприємств, які фінансуються з державного або місцевих бюджетів, що на сайті Верховної Ради України розміщено Законопроект про внесення змін до ЗУ «Про ринок електричної енергії» № 9223 від 19.10.18 р.

 

 

 

                                               ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» (щодо надання універсальної послуги)»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

У квітні 2017 року Верховною Радою України прийнято Закон України  «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон), який імплементує вимоги Третього енергетичного пакета ЄС та є цільовим для подальшої реалізації нової моделі ринку електричної енергії України.

Нормами зазначеного Закону зобов’язано власників локальних електричних мереж (вертикально інтегрованих суб’єктів господарювання) протягом 18 місяців з дати набрання чинності Законом (тобто до 11 грудня 2018 року) юридично відокремити діяльність з розподілу електричної енергії від діяльності з її постачання споживачам. При цьому, на постачальника електричної енергії, створеного в процесі такого виділення, Законом покладено зобов’язання упродовж 2 років з дня отримання ліцензії на постачання електричної енергії виконувати на відповідній території функції постачальника універсальних послуг. Згідно Закону такі постачальники зобов’язані постачати електричну енергію на умовах універсальної послуги побутовим споживачам (населенню) та малим непобутовим споживачам.

Постачання електричної енергії споживачам на умовах універсальної послуги, починаючи з 11 грудня 2018 року, може мати перешкоди для окремих споживачів. Особливо це стосується споживачів, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, через особливості, встановлені Законом України «Про публічні закупівлі». До таких споживачів, зокрема,  відносяться заклади охорони здоров’я, освіти, науки та ін. Такі споживачі повинні до 11 грудня 2018 року обрати нового електропостачальника на роздрібному ринку електричної енергії та укласти з ним договір про постачання електричної енергії.

Через особливості Закону України «Про публічні закупівлі», якими, зокрема встановлено, що закупівля здійснюється відповідно до річного плану, для вказаних споживачів існує ризик припинення електропостачання з початком роботи нового роздрібного ринку електричної енергії - з 11 грудня 2018 року через несвоєчасність укладення відповідних договорів. Адже чинні на сьогоднішній день договори (договори про закупівлю) про постачання електричної енергії Замовникам (в розумінні статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі») укладені на термін до 31.12.2018р. Виходячи з положень Закону України «Про ринок електричної енергії», Замовники повинні не пізніше ніж до 11 грудня 2018 року укласти нові договори на постачання електричної енергії та послуги з її розподілу. Отже, враховуючи вимоги бюджетного законодавства (планування витрат на рік наперед, здійснення закупівлі виключно на договірних засадах тощо), складність та тривалість процедури публічних закупівель, складається загрозлива ситуація в зв’язку з тим, що Замовники публічних закупівель не встигнуть провести передбачені Законом України «Про публічні закупівлі» процедури та укласти відповідні договори на постачання та розподіл електричної енергії до 11 грудня 2018 року.

Крім того, відповідно до вимог п. 13 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринок електричної енергії», у випадку неукладення до 11 грудня 2018 року такими споживачами договорів з новими постачальниками, постачання електричної енергії таким споживачам має здійснювати постачальник «останньої надії». Проте, на цей час конкурс з визначення постачальника «останньої надії» не проведено. Отже є ризик того, що зазначені споживачі залишаться без можливості отримувати послуги з постачання електричної енергії та будуть відключені постачальником універсальних послуг.

Крім того, Закон України «Про ринок електричної енергії» не дає можливості таким споживачам скористатися отриманням електричної енергії від постачальника універсальної послуги, адже Закон визначає, що універсальною послугою є постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує їхні права на забезпечення електричною енергією визначеної якості на умовах, визначених відповідно до цього Закону, на всій території України. При цьому під малим непобутовим споживачем розуміється суб’єкт малого підприємництва, електроустановки якого приєднані до системи розподілу електричної енергії номінальною напругою не більше 1 кВ, який купує електричну енергію для власного споживання.

У той же час відповідно до статті 55 Господарського кодексу України суб'єктами малого підприємництва є:

фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Отже, така категорія споживачів, як бюджетні організації, громадські, релігійні, профспілкові організації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків тощо, які не здійснюють підприємницької діяльності, втрачають можливість на постачання електричної енергії на умовах універсальної послуги.

Виникає потреба забезпечити поступовий перехід до ринкових механізмів формування цін на електричну енергії, гарантуючи найбільш вразливим споживачам постачання електричної енергії на умовах універсальної послуги, за цінами, які будуть контролюватись Регулятором.   

До того ж, враховуючи вимоги бюджетного законодавства (планування витрат на рік наперед, здійснення закупівлі виключно на договірних засадах, тощо), складність та тривалість проведення процедури публічних закупівель,  потребує вирішення питання встановлення граничного терміну для укладення договорів постачання електричної енергії.

Враховуючи викладене, існує потреба в удосконаленні регулювання правовідносин на ринку електричної енергії з метою забезпечення інтересів споживачів електричної енергії шляхом внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії».  

 

2. Мета та завдання прийняття законопроекту

У період переходу до нової моделі ринку електричної енергії вкрай важливим є забезпечення ефективного захисту прав споживачів, якісного та прозорого правового регулювання, забезпечення вільного вибору електропостачальника споживачем, забезпечення безпеки постачання та спрощення порядку укладення договорів на роздрібному ринку електричної енергії.

Метою законопроекту є удосконалення правових засад захисту інтересів споживачів електричної енергії, сталого функціонування ринку електричної енергії, надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам, стабільної, безперебійної роботи підприємств електроенергетичної галузі, комплексного та зваженого запровадження нового ринку електричної енергії.

 

3. Загальна характеристика та основні положення проекту

Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії», якими передбачити:

перенесення кінцевої дати відокремлення діяльності з розподілу електричної енергії від діяльності з її постачання, а також початку постачання електричної енергії на умовах універсальної послуги з 11 грудня 2018 року на 1 січня 2019 року;

надання повноважень Кабінету Міністрів України призначити на перехідний період (строком на два роки) постачальника «останньої надії» без необхідності проведення конкурсу, передбаченого статтею 64 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

розширення кола споживачів, які можуть скористатися послугою постачання електричної енергії на умовах універсальної послуги, визначивши малими непобутовими споживачами непобутових споживачів з договірною потужністю до 50 кВт, а на перехідний період - з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року передбачити можливість постачання електричної енергії на умовах універсальної послуги додатково бюджетним установам незалежно від договірної потужності та споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт;

уточнення визначення терміну «побутовий споживач», додавши до цієї категорії побутових споживачів, які розраховуються з постачальниками електричної енергії за загальним розрахунковим засобом обліку;

встановлення спрощеного механізму укладення договорів постачання універсальної послуги на перехідний період шляхом вчинення споживачем будь-яких дій, які засвідчують його бажання укласти договір, зокрема, надання підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка постачальника універсальної послуги та/або факт споживання електричної енергії;

закріплення типової форми для договорів надання послуг з розподілу;

закріплення на рівні Закону положення про те, що договори про надання послуг з розподілу електричної енергії, про постачання універсальних послуг та постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» є публічними.

 

4.  Стан нормативно-правової бази в даній сфері державного регулювання

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Закон України «Про ринок електричної енергії України»;

Закон України «Про природні монополії»;

Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

 

6. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних порушень.

 

7. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» (щодо надання універсальної послуги)» забезпечить дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів електричної енергії, удосконалить правовідносини між споживачами, операторами системи розподілу та постачальниками, а також забезпечить реалізацію принципу безперервного постачання електричної енергії, забезпечить комплексний та зважений підхід до запровадження повномасштабного ринку електричної енергії.

 

Народні депутати України                                               Домбровський О.Г.

 

Підлісецький Л.Т.

 

Лопушанський А.Я.

 

Бондар М.Л.

 

Мартовицький А.В.

 

Батенко Т.І.

 

Для звернення щодо укладання договорів.

Енергопостачальник в Херсонській області (наступник АТ “Херсонобленерго) :

ТОВ "Херсонська обласна енергопостачальна компанія"
(Скорочена назва:ТОВ "Херсонська обласна ЕК")
Офіційний сайт:www.khoek.pp.ua
Ел. пошта: info@khoek.pp.ua

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь