Великокопанівська сільська територіальна громада

Херсонської області

Про початок розроблення містобудівної документації

Дата: 05.05.2020 15:21
Кількість переглядів: 465

Фото без описуПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ «СХЕМА ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ВЕЛИКОКОПАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВЕЛИКОКОПАНІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ОЛЕШКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Згідно до статей 15, 16 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.1.1-21:2017 «Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад» та у відповідності з реалізацією Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України № 333-р від 1 квітня 2014 року виконавчий комітет Великокопанівської сільської ради повідомляє про початок розроблення містобудівної документації – Схеми планування території Великокопанівської сільської ради Великокопанівської об’єднаної територіальної громади Олешківського району Херсонської області.
Підстава для розроблення: рішення Великокопанівської сільської ради від 15 квітня 2020 року № 1505 «Про розроблення Схеми планування території Великокопанівської сільської ради Великокопанівської об’єднаної територіальної громади».


Мета проекту: розроблення Схеми планування території Великокопанівськрої сільської ради Великокопанівської об’єднаної територіальної громади у відповідності до чинного законодавства з урахуванням перспективи розвитку об’єднаної територіальної громади.


Пропозиції щодо врахування в містобудівній документації інтересів фізичних та юридичних осіб подавати в письмовій формі до виконавчого комітету Великокопанівської сільської ради: 75131, Херсонська область, Олешківський район,  с. Великі Копані, вул. Карла Маркса, 79.


Строк подання пропозиції: протягом одного місяца з дня опублікування повідомлення про початок розроблення Схеми планування території Великокопанівської ОТГ.  Пропозиції, надані після встановленого терміну, не розглядаються. 

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Схеми планування території Великокопанівської сільської ради Великокопанівської об’єднаної територіальної громади

Олешківського району Херсонської області

 

  1.  

Замовник

Виконавчий комітет Великокопанівської сільської ради

  1.  

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Містобудівна документація «Схема планування території Великокопанівської сільської ради Великокопанівської об’єднаної територіальної громади Олешківського району Херсонської області» розроблена на підставі рішення сесії Великокопанівської сільської ради від 15.04.2020 № 1505 «Про розроблення Схеми планування території Великокопанівської сільської ради Великокопанівської об’єднаної територіальної громади» з метою створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, забезпечення сталого соціально-економічного розвитку, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності, створення робочих місць, покращення інфраструктури населених пунктів, визначення територій для містобудівних потреб, надання населенню органами місцевого самоврядування високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг, узгодження інтересів держави та територіальної громади.

Основними завданнями схеми планування території є:

-        обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій, в тому числі для містобудівних потреб, на основі принципів сталого розвитку;

-        урахування та взаємоузгодження державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;

-        забезпечення раціонального розселення, визначення напрямів сталого розвитку населених пунктів та їх перспективної чисельності населення;

-        формування і розвиток міжселенних систем соціальної інфраструктури в галузі освіти та охорони здоров'я;

-        визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

-        розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів; охорони та збереження нерухомих пам'яток культурної спадщини та пам'яток археології;

-        захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів.

При розробленні містобудівної документації необхідно врахувати наступні документи державного планування:

-        Генеральна Схема планування території України;

-        Схема планування території Херсонської області;

-        Схема районного планування Цюрупинського району Херсонської області;

-        генеральні плани населених пунктів, що розташовані на території громади.

  1.  

Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Видів планованої діяльності та об’єктів, які Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» віднесені до тих, що можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, проектом містобудівної документації не передбачається.

 

  1.  

Ймовірні наслідки

 

 

- для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Затвердження Схеми планування території Великокопанівської сільської ради Великокопанівської об’єднаної територіальної громади не матиме негативних наслідків на мікроклімат, а також вплив фізичних факторів впливу на довкілля не планується. Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з плановою діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудуться.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.

Негативного впливу на стан здоров’я чи захворюваність, а також погіршення умов життєдіяльності місцевого населення не передбачається.

 

- для територій з природоохоронним статусом

Негативних наслідків для територій з природоохоронним статусом затвердження Схеми планування території Великокопанівської сільської ради Великокопанівської об’єднаної територіальної громади не матиме.

 

- транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.

  1.  

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У контексті СЕО Схеми планування території з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін. Відсутність затвердженої Схеми планування території може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як ґрунт, ландшафт, повітря, поверхневі води. Незабезпечення централізованим  водовідведенням може призвести до забруднення водних ресурсів, накопичення відходів та незадовільний стан полігонів твердих побутових відходів, забруднення ґрунтових вод від скидів сільськогосподарських підприємств.

  1.  

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

1) аналіз проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації;

2) консультації з громадськістю щодо екологічних цілей;

3) отримання зауваження і пропозицій до проекту містобудівної документації;

4) проведення громадського обговорення у процесі розробки проекту містобудівної документації.

  1.  

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Для покращення містобудівного та рекреаційного середовища,  охорони довкілля, рекомендовано виконання ряду планувальних та інженерних заходів по облаштуванню території відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»:

- формування раціональної планувальної структури території;

- оптимізація виробничих, комунальних територій тощо та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою;

- вдосконалення та подальший розвиток транспортної мережі громади з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;

- розширення мережі ландшафтних зон та зелених насаджень загального користування; обмеженого користування; формування зелених насаджень спеціального призначення;

- визначення напрямків ефективної системи поводження з відходами на території громади.

  1.  

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

 

Структура змісту та звіту  визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ «Охорона навколишнього природного середовища».

  1.  

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються у письмовій формі до Великокопанівської сільської ради, у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання цієї заяви.

За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь